Nessler Polska Sp. z o.o.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Oferta

Naszą specjalnością są:

 • Produkcja i dostawy elementów i kompletnych rurociągów z tworzyw PVC/GFK, PE/GFK, PP/GFK, PVDF/GFK, GFK.
 • Dostawy zbiorników, kanałów przesyłowych, kolumn.
 • Roboty montażowe i remontowe przeprowadzane na instalacjach u klienta.
 • Prefabrykacja studzienek kanalizacyjnych, elementów zbiorników dla oczyszczalni ścieków i odwodnień mostowych.

Zakres zastosowań naszych produktów:

 • przemysł chemiczny,
 • przemysł tekstylny, papierniczy i celulozowy,
 • systemy uzdatniania wody,
 • elektroliza chlorowa,
 • instalacje odsiarczania spalin,
 • spalarnie odpadów,
 • kominy przemysłowe.

Nessler Polska Sp. z o.o. działa na WordPress - wykonanie: marcad © 2010